english     english

Francie - zeměpis

Popis stránky *
• Francie poloha měst vlajka, státní symbol - klikni na mapu a urči polohu města.
Úřední název : Francouzská republika
Úřední jazyk : francouzština, bretonština, provensálština
Hlavní město : Paříž [Paris] 9,3 mil. obyv.
Největší města : Paříž , Marseille 1,2 mil., Lyon 1,2 mil. Lille 940000 Bordeax 680000
Počet obyvatel : 57,4 milionu obyv.
Náboženství : katolíci 77%, muslimové 3%, protestanti 1%
Okolní státy : Andorra, Španělsko, Monaco, Itálie,Švýcarsko, Německo, Lucembursko, Belgie
Obchodní partneři : EU, USA, Čína, Alžír, Japonsko, Rusko
Dovoz : Stroje, ropa, chemické výrobky, potraviny
Vývoz : Stroje, auta, železo, ocel, textil, obilí, ovoce, zelenina, víno, parfémy, zbraně

Historie Francie - Timeline of France

950,000-80,000 př.n.l.: Homo Erectus
400,000 př.n.l. používání ohně
80,000-30,000 př.n.l.: Neandrtalci
33,000-10,000 př.n.l.: Homo Sapiens - Cro Magnon Man
28,000 př.n.l.: Cro-Magnon, záznamy fází měsíce, rytí do kosti atd. nalezeny v Blanchard, Francie
4,000-2,500 př.n.l.: neolitická revoluce
2,500-200 př.n.l.: Keltové o
Posunout na obsah
Info
Francie poloha měst vlajka, státní symbol - klikni na mapu a urči polohu města.
Úřední název : Francouzská republika
Úřední jazyk : francouzština, bretonština, provensálština
Hlavní město : Paříž [Paris] 9,3 mil. obyv.
Největší města : Paříž , Marseille 1,2 mil., Lyon 1,2 mil. Lille 940000 Bordeax 680000
Počet obyvatel : 57,4 milionu obyv.
Náboženství : katolíci 77%, muslimové 3%, protestanti 1%
Okolní státy : Andorra, Španělsko, Monaco, Itálie,Švýcarsko, Německo, Lucembursko, Belgie
Obchodní partneři : EU, USA, Čína, Alžír, Japonsko, Rusko
Dovoz : Stroje, ropa, chemické výrobky, potraviny
Vývoz : Stroje, auta, železo, ocel, textil, obilí, ovoce, zelenina, víno, parfémy, zbraně

Historie Francie - Timeline of France

950,000-80,000 př.n.l.: Homo Erectus
400,000 př.n.l. používání ohně
80,000-30,000 př.n.l.: Neandrtalci
33,000-10,000 př.n.l.: Homo Sapiens - Cro Magnon Man
28,000 př.n.l.: Cro-Magnon, záznamy fází měsíce, rytí do kosti atd. nalezeny v Blanchard, Francie
4,000-2,500 př.n.l.: neolitická revoluce
2,500-200 př.n.l.: Keltové ovládají Gálii.
200 př.nl - 481 n.l.: Římané ovládají Gálii.
200 n.l.: Římané přinášejí křesťanství do Galie
637: Dagobert II., poslední král z dynastie Merovejců
732: Charles Martel porazil muslimy u Poitiers a zastavil arabskou invazi
751: Pipin II. Krátký z rodu Karlovců se stává králem Franků
768 do 814: Karel Veliký (Charlemagne en) vládne, jako král Franků
800: Karel Veliký korunován římským císařem papežem Lvem III.
814-40: Ludvík I. Pobožný 778 Chasseneuil u Poitiers - 20. červen 840 se stává po Karlu Velikém císařem a římským králem.
910: Založení kláštera Cluny
987: Hugo Kapet (Hugh Capet en) korunován byl 1. června 987 v Noyonu. Začíná dynastie Kapetovců
1095: Papež Urban II. vyhlašuje první křížové tažení - křížovou výpravu
1066: Vilémem, vévoda z Normandie napadne Anglii, bitva u Hastingsu
1120: katedrála Saint-Denis je přestavěna. Tento moment je považován za počátek gotické architektury.
1189-1192: třetí křížová výprava, křižákům se nepodaří získat zpět Svatou zemi
1202: Čtvrtá křížová výprava; dobytí Konstantinople křižáky.
1305-1378: papežství v Avignonu
1337-1443: Stoletá válka
1453: angličané odchází z Francie (kromě města Calais)
1464: Král Francie zavádí poštovní systému
1494-1559: Italské války. Francie a Rakousko bojují o italské území
1515:František I. Francouzský - François I. korunován králem
1519: Leonardo da Vinci umírá v náručí Františka I.
1547-1559: Panování Henrya II.
1562-1598: Války náboženské
1572: Bartolomějská noc, katolíci versus hugenoti, vraždění hugenotů.
1589-1610: vládne Jindřich (Henri en) IV. označovaný, jako první král z Bourbonské dynastie
1608: založení města Quebec
1617: Ludvík XIII. korunován ve věku 17
1624: kardinál Richelieu se stává prvním ministrem
1631: francouzské noviny obsahují inzeráty
1642: Blaise Pascal vynalézá Pascaline - automatický kalkulátor
1643-1715: Ludvík XIV. řečený Král Slunce – le roi du soleil, se stane králem, zemi vládne všemocný první ministr kardinál Jules Mazarin
1682: královský dvůr se stěhuje do Versailles
1685: Ludvík XIV. zrušil edikt nantský, povolující hugenotům vyznávat jejich víru
1715: Ludvík XIV. umírá a Ludvík XV. nastupuje na trůn
1762: Jean Jacques Rousseau (Žán Žak Russó francouzský filozof z údobí osvícenectví) Vychází dílo: O společenské smlouvě neboli o zásadách státního práva
1769: narození Napoleona Bonaparte v Ajaccio, ostorov Korsika
1774: Ludvík XVI. se stává králem
1778-1783: království francouzské podporuje americkou revoluci
1789: Francouzská revoluce, útok na La Bastille
1792: Ludvík XVI. souzený za zradu a odsouzen; monarchie zrušena
1793: Ludvík XVI. a jeho žena královna Marie Antoinette jsou popraveni pomocí gilotiny v Paříži
1794: Robespierre je svržen, konec panování děsu a hrůzy
1796: Napoleon se žení s Rose de Beauharnais (budoucí císařovna Joséphine)
1799: Robert ve Francii vynalézá stroj na výrobu papíru
1799: francouzští vojáci objevili Rosettskou desku (Rosetta Stone)
1799: Generál Bonaparte vstupuje do Paříže
1801: Joseph-Marie Jacquard sestrojil první programovatelný tkalcovský stav pomocí děrného štítku.
1803-1815: Napoleonské války rozšířují říši
1804: Bonaparte se sám prohlásí císařem Napoleonem I.
1808: Napoleonuv obchodní zákoník nabývá účinku, standardizace obchodních praktik v celé říši.
1812: tragické tažení Napoleona do Ruska - umrzne většina armády
1814: Napoleon odstupuje a je vypovězen na ostrov Elba
1814-1824: Panování Ludvíka XVIII.
1814: Vídeňský kongres přepracovává mezinárodní vztahy a soustavou smluv v Evropě po Napoleonově pádu
1815: Napoleon vstupuje do Paříži na 100 dní
1815: Napoleon poražen u Waterloo
1815: Napoleon je deportován na ostrov Svatá Helena u pobřeží Afriky
1824-1830: Vláda Karla X.
1827: Nicéphore Niépce vytváří skutečnou fotografii
1829: Louis-Jacques-Mandé Daguerre (1787-1851) a Niépce objevují další fotografické vynálezy
1830-1848: vládne Ludvík Filip (Louis Philippe en)
1839: Daguerre provádí první praktickou metodu fotografování — daguerrotypii
1852: synovec Napoleona korunován, jako císař Napoleon III.
1853: Baron Georges-Eugene Haussmann architekt, jehož jméno je spojováno zejména s touto rozsáhlou přestavbou Paříže
1854: Charles Bourseul ve Francii staví experimentální telefon
1870-71: Francouzsko-pruská válka
1871: Třetí republika
1887-1889: stavba Eiffelovi věže
1895: bratři Lumiere vynalézají přenosnou filmovou kameru.
1895 28. prosince: První veřejné promítání filmu divákům (v Paříži).
1898-1906: Dreyfusova aféra - antisemitismus ve francouzské armádě
1905: Charles Pathé - první studio na výrobu hraných filmů.
1907: Lumiere bratři používají autochrom, ranný proces barevné fotografie.
1914-1918: Druhá světová válka
1919: Versailleská mírová smlouva
1929-1939: Světová hospodářská deprese
1939: Francie vstupuje do války s Německem
1940: Paříž obsazena Německem, Vichystický režim
6.června 1944:Den D - vylodění spojenců v Normandii
1945: Vítězství spojenců nad Německem
1946 až 1958: Čtvrtá republika vedená de Gaullem
1946-1954: Válka v Indočíně
1954-1958: Válka v Alžírsku
1958: Začíná pátá republika
1968: Generální stávka a nepokoje studentů v Paříži

Největší rozsah dosáhla Francie, jako franská říše Karla I. Velikého na přelomu osmého a devátého století. Teprve roku 1453, kdy skončila stoletá válka s Anglií, byla sjednocena Francie v rozsáhlý a silný evropský stát, který se stal brzy evropskou mocností. Po porážce Napoleona země ztratila dobytá území na východě a byla obnovena bourbonská monarchie. V roce 1870 byla vyhlášena republika. Po porážce v průběhu druhé světové války byla Francie rozdělena na dvě části -jedna okupována Německem, ve druhé zřízen profašistický režim se sídlem ve Vichy. Po válce se musela Francie rozloučit s některými svými koloniemi - například s Alžírskem či zeměmi na Blízkém východě

Ekonomika
Francie patří mezi nejvyspělejší státy světa, je členem G7. Ve Francie je snaha Bretonců, Basků a Korsičanů oddělit se od Francie. Francie je známá jak přímořskými středisky u Středozemního moře, Marseille, tak i horskými středisky, Chamonix na úpatí Mont Blancu.

Povrch
Největší a jedinou velkou nížinou je francouzská nížina, která se rozprostírá od severu k jihu v západní části státu. Pohoří: Francouzské středohoří, Pyreneje, Jura , Alpy.( Mont Blanc 4 810 m).Vogézy a Ardeny.

Podnebí
Francii lze zařadit do dvou podnebných pásů – subtropického a mírného. Severozápadní Francie má přímořské klima, která je ovlivněno teplým Severoatlantickým proudem. Východní Francie má chladnější zimy a teplejší léta, která jsou zpravidla chudá na srážky. Jih země se těší horkým létům beze srážek, zimy jsou mírné a často deštivé. Klima v horách je chladnější a vlhčí. Francii odvodňují řeky Seina a Loira, Garonna, Rhona a Saona. Jezera se ve Francii příliš nevyskytují. Jsou pouze na hranicích se Švýcarskem. Největší a nejznámější je Ženevské jezero. Francie je stát s s rozmanitou biosférou. Najdeme zde zástupce smíšených lesů mírných pásů, vždy zelené tvrdolisté lesy středomořského typu , horské a velehorské vegetační pásy. •
• • Anglický název země: France
Název země (cz): Francie
Hlavní město (en): Paris
Hlavní město (cz): Paříž
Plocha v km2: 547 030
Počet obyvatel: 64 473 140
Počet obyvatel na km2: 111
Nejdelší řeka: Loire
Délka nejdelší řeky jen na území státu (km): 1 020
Nejvyšší bod (název): Mont Blanc
Výška nejvyššího bodu(metry): 4 807
Nejnižší bod: Rhone River delta -2 m
Internet TLD (koncovka domény): .fr
Název aerolinií : Air France

• Zeměpisný test - vyberte správné možnosti.
Posunout na obsah

Koronavirus (COVID-19) - info - odkazy - mapy - statistiky
Používejte na tuto hru Google Chrome prohlížeč! Ctrl+Shift+R - zkusit znovu načtení stránky při potížích.
Maximum otázek  | Jen 10 otázek (volba se projeví až po načtení další otázky)
auto

Průměrné odchylky v jednotlivých testech:
V jednotlivých testech: V tomto testu: Vzdálenosti:

Paris , Marseille , Lyon , Toulouse , Nice , Nantes , Strasbourg , Montpellier , Bordeaux , Lille , Rennes , Reims , Le Havre , Saint-Étienne , Toulon , Grenoble , Angers , Dijon , Brest , Nîmes, Le Mans , Aix-en-Provence , Clermont-Ferrand , Saint-Denis , Tours , Limoges , Villeurbanne , Amiens , Metz , Besançon , Perpignan , Orléans , Mulhouse , Caen , Boulogne-Billancourt , Rouen , Nancy , Argenteuil , Montreuil
facebook share button

Pranostiky - počasí


KONEC MOJE IP VYPISY


11 Share
Share
Tweet