english     english

Slovenská republika - zeměpis

Popis stránky *
• Slovensko - Slovakia poloha měst, státní vlajka, znak a standarta prezidenta Slovenské republiky. Klikni na mapu a urči polohu města zadaného v levém horním rohu mapy.Počet obyvatel slovenských měst je uveden v závorce za názvem města a tečka odděluje tísice tedy 100.000 je sto tisíc obyvatel.
- Hlavní město Slovenska je Bratislava 428.672 obyvatel
- Slovensko délka hranice: 1663 km
- Slovensko hraničí: na západě s Českem 252 km a Rakouskem 91 km, s Maďarskem 677 km na jihu, s Ukrajinou 97 km na východě a na severu s Polskem 444 km.
- SR počet obyvatel 5.429.763 (r. 2010)
- Rozloha Slovenska: 49 035 km2 (27. místo v Evropě)
- Největší délka: 428,9 km vzdálenost mezi Záhorskou Vsí(nejzápadnější obec) a Novou Sedlicí (nejvýchodnější obec)
- Orná půda 33%, louky a pastviny 17%
- Nížiny do 300 m.n.m tvoří 41% povrchu uzemí.
- Nízké vysočiny od 300 do 800 m.n.m tvoří 45%
- Středně vysoké vysočiny 800 - 1500 m n.m. 13%
- Vysoké vysočiny 1500 - 2655 m n.m. 1%
- Obyvatelstvo: Slováci 80 %, Maďaři 10 %, Rómové asi 9%
- Délka života: 71 muži; 79 ženy
- Úřední jazyk: slovenština
- Nejvyšší pohoří Tatry (Karpaty)
- Nejvyšší h
Posunout na obsah
Info
Slovensko - Slovakia poloha měst, státní vlajka, znak a standarta prezidenta Slovenské republiky. Klikni na mapu a urči polohu města zadaného v levém horním rohu mapy.Počet obyvatel slovenských měst je uveden v závorce za názvem města a tečka odděluje tísice tedy 100.000 je sto tisíc obyvatel.
- Hlavní město Slovenska je Bratislava 428.672 obyvatel
- Slovensko délka hranice: 1663 km
- Slovensko hraničí: na západě s Českem 252 km a Rakouskem 91 km, s Maďarskem 677 km na jihu, s Ukrajinou 97 km na východě a na severu s Polskem 444 km.
- SR počet obyvatel 5.429.763 (r. 2010)
- Rozloha Slovenska: 49 035 km2 (27. místo v Evropě)
- Největší délka: 428,9 km vzdálenost mezi Záhorskou Vsí(nejzápadnější obec) a Novou Sedlicí (nejvýchodnější obec)
- Orná půda 33%, louky a pastviny 17%
- Nížiny do 300 m.n.m tvoří 41% povrchu uzemí.
- Nízké vysočiny od 300 do 800 m.n.m tvoří 45%
- Středně vysoké vysočiny 800 - 1500 m n.m. 13%
- Vysoké vysočiny 1500 - 2655 m n.m. 1%
- Obyvatelstvo: Slováci 80 %, Maďaři 10 %, Rómové asi 9%
- Délka života: 71 muži; 79 ženy
- Úřední jazyk: slovenština
- Nejvyšší pohoří Tatry (Karpaty)
- Nejvyšší hora Gerlachovský štít (2 655 m n. m.)
- Nejnižší bod 94 m u řeky Bodrog blízko maďarských hranic
- Největší jezero Veľké Hincovo pleso 21 ha 50m hluboké
- Největší přehrada Gabčíkovo 4600 ha
- Nejdelší řeka Slovenska Váh 403 km
- Největší řeka protékající Slovenskem je Dunaj tvoří hranici s Rakouskem a Maďarskem
- Nejdelší tunel Harmanecký tunel (4698 m)
- Největší hrad Spišský hrad (4 ha)
- Nejstarší hrad Devinský hrad (r. 864) v Bratislavě
- Největší zaledněná jeskyně Dobšinská ľadová jaskyňa.

Chronologie Slovenska Timeline of Slovakia

- 300 - 100 před Kristem Keltové na Slovensku
- 100 - 400 Římská říše (178-179 n. l. vytesán do skály v Trenčíne římský nápis, že syn Marka Aurelie Commodus vedl trestní výpravu proti Germánům)
- 5. století příchod Slovanů z oblastí mezi Dněprem a Vislou karpatskými průsmyky
- vpád nomádských Avarů do Podunajské nížiny od roku 568
- Sámo Narození: * 600??? (asi v kraji senonském jihovýchodně od Paříže) Úmrtí: † 658 nebo 659; francký kupec snad Germán, nebo Kelt dle keltského jména Sámo;
- Sámova říše státní útvar Slovanů ve střední Evropě(Slovensko, Morava, Čechy, Rakousko 80%, Slovinsko) v letech 624/626 - 659/661. Zmínka o pohraničním městě Wogastisburc, poloha města nejistá (Mikulčice? Vídeň? Bratislava? Nitra? Poohří?).
- nadvláda Avarů do 8. století
- 791 franský král Karel Veliký porazil Avary
Mapa Velké Moravy za panování nitranského knížete Svätopluka I.
velka morava mapa
- Velkomoravská říše hlavní město Veligrad ( Bratislava? Rohatec? Mikulčice? Staré Město?) , Velká Morava latinsky Moravia Magna, vznik: 833 zánik: 906/907
- 863 Cyril a Metoděj příchod na Velkou Moravu na pozvání knížete Rastislava; vytvořili písmo HLAHOLICI a prosadili staroslověnštinu jako bohoslužebný jazyk
- Svätopluk I.(sk) * ??? † 894; vláda v letech 871–894; Kníže Nitranského knížectví, třetí a nejvýznamnější panovník Velkomoravské říše; synovec knížete Rastislava, pocházel z rodu Mojmírovců.
- 896 maďarské kmeny vpád do Panonské nížiny
- 1241 - 1242 tatarské nájezdy vyvraždění určitých části Slovenska, příchod německých usedlíků do těchto oblastí na pozvání Bely IV.
- Matúš Čák Trenčanský * asi 1260 † 18. 3. 1321 uherský šlechtic a vévoda, ve své době nejmocnější vládce a nekorunovaný král západního a středního Slovenska.
- 1467 v Bratislavě založena univerzita Academia Istropolitana
- 29.9. 1526 bitva u Moháče počátek 175 let dlouhé osmanské nadvlády nad Uhrami
- 1536 Bratislava (německy) Pressburg, (maďarsky) Poszonyi se stala hlavním městem Uher
- 1635 založení univerzity v Trnavě
- 1660 založení univerzity v Košicích
- 1683 bitva o Vídeň porážka Turků
- Juro Jánošík * 25. 1. 1688, Terchová – † 17. 3. 1713, Liptovský Mikuláš, oběšen) slovenský zbojník a národní legenda
- 1685 úplné vytlačení Turků z Uherska
- 1781 toleranční patent zajišťující náboženské svobody (Josef II.)
- Ján Hollý Svätopluk * 24. 3. 1785, Borský Mikuláš – † 14. 4. 1849, Dobrá Voda (okres Trnava, zde je i pochovaný); Byl to slovenský katolícky farář, spisovatel a překladatel (překlady děl OVÍDIA, HOMÉRA, VERGÍLIA). Je po něm pomenována i planetka (19955) Hollý.
- 1787 Anton Bernolák * 3. 10. 1762 Slanica † 15. 1. 1813 Nové Zámky. Jako první kodifikoval spisovnou slovenštinu (BERNOLÁKOVČINA)
- Bitva u Slavkova 2. 12. 1805 (Bitva tří císařů Napoleon Bonaparte, car Alexandr I., císař František I.). Vítěz: Napoleon Bonaparte Francie. Slavkovské slunce, le Soleil ďAusterlitz, jakoby svým východem odstartovalo tuto bitvu a přineslo Napoleonovi triumfální vítězství.
- Jozef Miloslav Hurban * 19. 3. 1817, Beckov – 21. 2. 1888, Hlboké. První předseda Slovenské národní rady, slovenský spisovatel, novinář, politik a evangelický kněz.
- 1843 Ľudovít Štúr kodifikace slovenského jazyka
- 1848 Založení Slovenské národní rady
- 1863 Založení Matice slovenské 4. 8. 1863 v Martine
- 1875 Zákaz činnosti Matice slovenské 6. 8. 1875, pak zabaven i všechen její majetek
- 1907 a 1908 Apponyiho školské zákony; Lex Apponyi maďarizace slovenských žáků. Apponyi řekl: Učiteľom, ktorí nechcú z mládeže vychovať dobrých Maďarov, znemožním vyučovať. Pre každého občana štátu platí princíp, že v tomto štáte je pánom Maďar.
- 1913 Slovenská ľudová strana první účast ve volbách
- První světová válka Trvání: 28. 7. 1914 - 11. 11. 1918
- 31. 5. 1918 Pittsburská dohoda dohoda schvalovala spojení Čechů a Slováků v samostatném státě, v kterém mělo Slovensko mít svou samostatnou státní správu, parlament i soudnictví
- 28. 10. 1918 Československo vznik
- 1. 1. 1919 obnovení činnosti Matice slovenské
- Generál PhDr. Milan Rastislav Štefánik * 21. 7. 1880 Košariská † 4. 5. 1919 Ivanka pri Dunaji. Slovenský politik, generál francouzské armády, astronom spoluzakladatel společného státu Slováků, Čechů a Moravanů.
- 1919 Založení Univerzity Komenského v Bratislavě
- 29. 9. 1938 Mnichovská dohoda podepsali zástupci Německa, Itálie, Velké Británie a Francie
- 14. 3. 1939 Slovenský štát vyhlášení
- 15. 3. 1939 Okupace Čech a Moravy
- 1941 Slovensko jde s Německem do války proti Sovětskému svazu
- 29.8.1944 Slovenské národní povstání vypuknutí.
- 8.10.1944 Karpatsko-dukelská operace až do 28. 10. 1944
- 1. 5. 1945 je již celé území Slovenska osvobozeno
- Den osvobození od fašismu 8. 5. 1945 (kapitulace německých vojsk)
- Komunistický převrat Vítězný únor 25. 2. 1948; přijetí demise nekomunistických ministrů prezidentem Edvardem Benešem
- Invaze vojsk Varšavské smlouvy do Československa 21. 8. 1968; Operace Dunaj
- Alexander Dubček * 27. 11. 1921 Uhrovec † 7. 11. 1992 Praha. Slovenský politik a hlavní osobnost Pražského jara 1968.
- Gustáv Husák * 10. 1. 1913 Dúbravka v současnosti část Bratislavy † 18. 11. 1991 Bratislava. Slovenský komunistický politik a pak i prezident republiky.
- 16. 11. - 29. 12. 1989 Nežná revolúcia přechod od totality k demokracii bez násilí
- 1. januára (ledna) 1993 vznikla pokojným způsobem samostatná Slovenská republika a Česká republika, jako následnické státy Česko-Slovenska
- Michal Kováč první demokraticky zvolený slovenský prezident po rozpadu Česko-Slovenska
- 29. 3. 2004 Slovensko se stalo členem NATO
- 1. 5. 2004 Slovensko se stává členem Evropské únie spolu s Českou republikou
- listopad 2004 vichřice ničí lesy v celých Vysokých Tatrách

Zajímavosti

- brynza (bryndza SK) je ovčí sýr
- bryndzové halušky národní jídlo z brambor, mouky, soli, brynzy a slaniny
- fujara je vzduchozvučná píšťala až 1.8 metru vysoká
- mistři světa v hokeji 2002
- Štefan Banič vynálzce padáku
- Andy Warhol zakladatel pop-artu(rodiče ze Slovenska)
- měna SR Euro (EUR) od ledna 2009
- telefonní předvolba Slovenska +421
Klikněte na mapu a určete polohu města zadaného v otázce. •
• Zeměpisný test - vyberte správné možnosti.
Posunout na obsah

Koronavirus (COVID-19) - info - odkazy - mapy - statistiky
Používejte na tuto hru Google Chrome prohlížeč! Ctrl+Shift+R - zkusit znovu načtení stránky při potížích.
Maximum otázek  | Jen 10 otázek (volba se projeví až po načtení další otázky)
auto

Průměrné odchylky v jednotlivých testech:
V jednotlivých testech: V tomto testu: Vzdálenosti:

Bratislava (428.672 obyvatel), Košice (236.093 obyvatel), Prešov (92.786 obyvatel), Nitra (87.285 obyvatel), Žilina (85.400 obyvatel), Banská Bystrica (83.056 obyvatel), Trnava (70.286 obyvatel), Martin (60.133 obyvatel), Trenčín (57.854 obyvatel), Poprad (56.157 obyvatel), Prievidza (53.097 obyvatel), Zvolen (43.789 obyvatel), Považská Bystrica (42.773 obyvatel), Nové Zámky (43.802 obyvatel), Michalovce (39.948 obyvatel), Spišská Nová Ves (39.193 obyvatel), Komárno (38.321 obyvatel), Levice (36.538 obyvatel), Humenné (35.157 obyvatel), Bardejov (33.247 obyvatel), Liptovský Mikuláš (33.007 obyvatel), Piešťany (30.606 obyvatel), Ružomberok (30.417 obyvatel), Topoľčany (28.968 obyvatel), Lučenec (28.332 obyvatel), Čadca (26.699 obyvatel), Dubnica nad Váhom (25.995 obyvatel), Rimavská Sobota (25.088 obyvatel), Partizánske (24.907 obyvatel), Šaľa (24.564 obyvatel), Hlohovec (23.729 obyvatel), Dunajská Streda (23.519 obyvatel), Vranov nad Topľou (22.985 obyvatel), Brezno (22.875 obyvatel), Trebišov (22.342 obyvatel), Nové Mesto nad Váhom (21.327 obyvatel), Snina (21.325 obyvatel), Senica (21.253 obyvatel), Pezinok (21.028 obyvatel), Bánovce nad Bebravou (20.901 obyvatel), Dolný Kubín (19.948 obyvatel), Žiar nad Hronom (19.945 obyvatel), Rožňava (19.261 obyvatel), Púchov (18.833 obyvatel), Handlová (18.018 obyvatel), Malacky (17.773 obyvatel), Sereď (17.406 obyvatel), Kežmarok (17.383 obyvatel), Kysucké Nové Mesto (16.558 obyvatel), Galanta (16.365 obyvatel), Stará Ľubovňa (16.227 obyvatel), Zlaté Moravce (15.618 obyvatel), Detva (15.122 obyvatel), Skalica (15.013 obyvatel), Senec (14.673 obyvatel), Levoča (14.304 obyvatel), Veľký Krtíš (14.013 obyvatel), Revúca (13.466 obyvatel), Myjava (13.142 obyvatel), Svidník (12.428 obyvatel), Nová Dubnica (12.358 obyvatel), Sabinov (12.290 obyvatel), Šamorín (12.143 obyvatel), Štúrovo (11.708 obyvatel), Bytča (11.550 obyvatel), Holíč (11.416 obyvatel), Banská Štiavnica (10.874 obyvatel), Stropkov (10.874 obyvatel), Kolárovo (10.823 obyvatel), Šurany (10.491 obyvatel), Stará Turá (10.291 obyvatel), Fiľakovo (10.198 obyvatel), Veľké Kapušany (9.760 obyvatel), Tvrdošín (9.544 obyvatel), Moldava nad Bodvou (9.525 obyvatel), Vráble (9.493 obyvatel), Veľký Meder (9.113 obyvatel), Krompachy (8.812 obyvatel), Modra (8.536 obyvatel), Hriňová (8.289 obyvatel), Liptovský Hrádok (8.232 obyvatel), Tornaľa (8.169 obyvatel), Hurbanovo (9.022 obyvatel), Námestovo (8.135 obyvatel), Stupava (Slovensko obyvatel), (8.063 obyvatel), Šahy (8.061 obyvatel), Kráľovský Chlmec (8.031 obyvatel), Krupina (7.991 obyvatel), Turzovka (7.854 obyvatel), Sečovce (7.819 obyvatel), Hnúšťa (7.557 obyvatel), Želiezovce (7.522 obyvatel), Nová Baňa (7.505 obyvatel), Trstená (7.461 obyvatel), Svit (7.445 obyvatel), Vrútky (7.298 obyvatel), Turčianske Teplice (7.031 obyvatel), Krásno nad Kysucou (6.939 obyvatel), Medzilaborce (6.741 obyvatel), Žarnovica (6.596 obyvatel).
Na obrázku je Slovenská republika, vlajka a státní znak
facebook share button

Pranostiky - počasí


KONEC MOJE IP VYPISY


11 Share
Share
Tweet