Zeměpis geography.okhelp.cz
  Stránky
Nejlepší hra světa
Mapy online
Okresy ČR slepá mapa urči polohu
Hory ČR slepá mapa urči polohu
Hory ČR pohoří
Okresy ČR samostatně
Státy Evropy
Česká republika
Slovenská republika
Slovenské hory
Praha lokality
Praha památky
Čínská města
Bělorusko
Bulharsko
Egypt
Estonsko
Francie
Chorvatsko
Indie
Itálie
Japonsko
Kanada
Litva
Lotyšsko
Německo
Maďarsko
Mexiko
Polsko
Portugalsko
Rakousko
Rumunsko
Rusko
Řecko
Španělsko
Švédsko
Tunisko
Ukrajina
Velká Británie
Největší města světa
Africká města
Jižní Amerika města
Severní Amerika města
Austrálie
english   english

Francie poloha měst vlajka, státní symbol - klikni na mapu a urči polohu města. ...

Francie poloha měst vlajka, státní symbol - klikni na mapu a urči polohu města.
Úřední název : Francouzská republika
Úřední jazyk : francouzština, bretonština, provensálština
Hlavní město : Paříž [Paris] 9,3 mil. obyv.
Největší města : Paříž , Marseille 1,2 mil., Lyon 1,2 mil. Lille 940000 Bordeax 680000
Počet obyvatel : 57,4 milionu obyv.
Náboženství : katolíci 77%, muslimové 3%, protestanti 1%
Okolní státy : Andorra, Španělsko, Monaco, Itálie,Švýcarsko, Německo, Lucembursko, Belgie
Obchodní partneři : EU, USA, Čína, Alžír, Japonsko, Rusko
Dovoz : Stroje, ropa, chemické výrobky, potraviny
Vývoz : Stroje, auta, železo, ocel, textil, obilí, ovoce, zelenina, víno, parfémy, zbraně

Historie Francie - Timeline of France

950,000-80,000 př.n.l.: Homo Erectus
400,000 př.n.l. používání ohně
80,000-30,000 př.n.l.: Neandrtalci
33,000-10,000 př.n.l.: Homo Sapiens - Cro Magnon Man
28,000 př.n.l.: Cro-Magnon, záznamy fází měsíce, rytí do kosti atd. nalezeny v Blanchard, Francie
4,000-2,500 př.n.l.: neolitická revoluce
2,500-200 př.n.l.: Keltové ovládají Gálii.
200 př.nl - 481 n.l.: Římané ovládají Gálii.
200 n.l.: Římané přinášejí křesťanství do Galie
637: Dagobert II., poslední král z dynastie Merovejců
732: Charles Martel porazil muslimy u Poitiers a zastavil arabskou invazi
751: Pipin II. Krátký z rodu Karlovců se stává králem Franků
768 do 814: Karel Veliký (Charlemagne en) vládne, jako král Franků
800: Karel Veliký korunován římským císařem papežem Lvem III.
814-40: Ludvík I. Pobožný 778 Chasseneuil u Poitiers - 20. červen 840 se stává po Karlu Velikém císařem a římským králem.
910: Založení kláštera Cluny
987: Hugo Kapet (Hugh Capet en) korunován byl 1. června 987 v Noyonu. Začíná dynastie Kapetovců
1095: Papež Urban II. vyhlašuje první křížové tažení - křížovou výpravu
1066: Vilémem, vévoda z Normandie napadne Anglii, bitva u Hastingsu
1120: katedrála Saint-Denis je přestavěna. Tento moment je považován za počátek gotické architektury.
1189-1192: třetí křížová výprava, křižákům se nepodaří získat zpět Svatou zemi
1202: Čtvrtá křížová výprava; dobytí Konstantinople křižáky.
1305-1378: papežství v Avignonu
1337-1443: Stoletá válka
1453: angličané odchází z Francie (kromě města Calais)
1464: Král Francie zavádí poštovní systému
1494-1559: Italské války. Francie a Rakousko bojují o italské území
1515:František I. Francouzský - François I. korunován králem
1519: Leonardo da Vinci umírá v náručí Františka I.
1547-1559: Panování Henrya II.
1562-1598: Války náboženské
1572: Bartolomějská noc, katolíci versus hugenoti, vraždění hugenotů.
1589-1610: vládne Jindřich (Henri en) IV. označovaný, jako první král z Bourbonské dynastie
1608: založení města Quebec
1617: Ludvík XIII. korunován ve věku 17
1624: kardinál Richelieu se stává prvním ministrem
1631: francouzské noviny obsahují inzeráty
1642: Blaise Pascal vynalézá Pascaline - automatický kalkulátor
1643-1715: Ludvík XIV. řečený Král Slunce – le roi du soleil, se stane králem, zemi vládne všemocný první ministr kardinál Jules Mazarin
1682: královský dvůr se stěhuje do Versailles
1685: Ludvík XIV. zrušil edikt nantský, povolující hugenotům vyznávat jejich víru
1715: Ludvík XIV. umírá a Ludvík XV. nastupuje na trůn
1762: Jean Jacques Rousseau (Žán Žak Russó francouzský filozof z údobí osvícenectví) Vychází dílo: O společenské smlouvě neboli o zásadách státního práva
1769: narození Napoleona Bonaparte v Ajaccio, ostorov Korsika
1774: Ludvík XVI. se stává králem
1778-1783: království francouzské podporuje americkou revoluci
1789: Francouzská revoluce, útok na La Bastille
1792: Ludvík XVI. souzený za zradu a odsouzen; monarchie zrušena
1793: Ludvík XVI. a jeho žena královna Marie Antoinette jsou popraveni pomocí gilotiny v Paříži
1794: Robespierre je svržen, konec panování děsu a hrůzy
1796: Napoleon se žení s Rose de Beauharnais (budoucí císařovna Joséphine)
1799: Robert ve Francii vynalézá stroj na výrobu papíru
1799: francouzští vojáci objevili Rosettskou desku (Rosetta Stone)
1799: Generál Bonaparte vstupuje do Paříže
1801: Joseph-Marie Jacquard sestrojil první programovatelný tkalcovský stav pomocí děrného štítku.
1803-1815: Napoleonské války rozšířují říši
1804: Bonaparte se sám prohlásí císařem Napoleonem I.
1808: Napoleonuv obchodní zákoník nabývá účinku, standardizace obchodních praktik v celé říši.
1812: tragické tažení Napoleona do Ruska - umrzne většina armády
1814: Napoleon odstupuje a je vypovězen na ostrov Elba
1814-1824: Panování Ludvíka XVIII.
1814: Vídeňský kongres přepracovává mezinárodní vztahy a soustavou smluv v Evropě po Napoleonově pádu
1815: Napoleon vstupuje do Paříži na 100 dní
1815: Napoleon poražen u Waterloo
1815: Napoleon je deportován na ostrov Svatá Helena u pobřeží Afriky
1824-1830: Vláda Karla X.
1827: Nicéphore Niépce vytváří skutečnou fotografii
1829: Louis-Jacques-Mandé Daguerre (1787-1851) a Niépce objevují další fotografické vynálezy
1830-1848: vládne Ludvík Filip (Louis Philippe en)
1839: Daguerre provádí první praktickou metodu fotografování — daguerrotypii
1852: synovec Napoleona korunován, jako císař Napoleon III.
1853: Baron Georges-Eugene Haussmann architekt, jehož jméno je spojováno zejména s touto rozsáhlou přestavbou Paříže
1854: Charles Bourseul ve Francii staví experimentální telefon
1870-71: Francouzsko-pruská válka
1871: Třetí republika
1887-1889: stavba Eiffelovi věže
1895: bratři Lumiere vynalézají přenosnou filmovou kameru.
1895 28. prosince: První veřejné promítání filmu divákům (v Paříži).
1898-1906: Dreyfusova aféra - antisemitismus ve francouzské armádě
1905: Charles Pathé - první studio na výrobu hraných filmů.
1907: Lumiere bratři používají autochrom, ranný proces barevné fotografie.
1914-1918: Druhá světová válka
1919: Versailleská mírová smlouva
1929-1939: Světová hospodářská deprese
1939: Francie vstupuje do války s Německem
1940: Paříž obsazena Německem, Vichystický režim
6.června 1944:Den D - vylodění spojenců v Normandii
1945: Vítězství spojenců nad Německem
1946 až 1958: Čtvrtá republika vedená de Gaullem
1946-1954: Válka v Indočíně
1954-1958: Válka v Alžírsku
1958: Začíná pátá republika
1968: Generální stávka a nepokoje studentů v Paříži

Největší rozsah dosáhla Francie, jako franská říše Karla I. Velikého na přelomu osmého a devátého století. Teprve roku 1453, kdy skončila stoletá válka s Anglií, byla sjednocena Francie v rozsáhlý a silný evropský stát, který se stal brzy evropskou mocností. Po porážce Napoleona země ztratila dobytá území na východě a byla obnovena bourbonská monarchie. V roce 1870 byla vyhlášena republika. Po porážce v průběhu druhé světové války byla Francie rozdělena na dvě části -jedna okupována Německem, ve druhé zřízen profašistický režim se sídlem ve Vichy. Po válce se musela Francie rozloučit s některými svými koloniemi - například s Alžírskem či zeměmi na Blízkém východě

Ekonomika
Francie patří mezi nejvyspělejší státy světa, je členem G7. Ve Francie je snaha Bretonců, Basků a Korsičanů oddělit se od Francie. Francie je známá jak přímořskými středisky u Středozemního moře, Marseille, tak i horskými středisky, Chamonix na úpatí Mont Blancu.

Povrch
Největší a jedinou velkou nížinou je francouzská nížina, která se rozprostírá od severu k jihu v západní části státu. Pohoří: Francouzské středohoří, Pyreneje, Jura , Alpy.( Mont Blanc 4 810 m).Vogézy a Ardeny.

Podnebí
Francii lze zařadit do dvou podnebných pásů – subtropického a mírného. Severozápadní Francie má přímořské klima, která je ovlivněno teplým Severoatlantickým proudem. Východní Francie má chladnější zimy a teplejší léta, která jsou zpravidla chudá na srážky. Jih země se těší horkým létům beze srážek, zimy jsou mírné a často deštivé. Klima v horách je chladnější a vlhčí. Francii odvodňují řeky Seina a Loira, Garonna, Rhona a Saona. Jezera se ve Francii příliš nevyskytují. Jsou pouze na hranicích se Švýcarskem. Největší a nejznámější je Ženevské jezero. Francie je stát s s rozmanitou biosférou. Najdeme zde zástupce smíšených lesů mírných pásů, vždy zelené tvrdolisté lesy středomořského typu , horské a velehorské vegetační pásy.
home »  france  »  indexSponzorované odkazy

Používejte na tuto hru Google Chrome prohlížeč!

Paris , Marseille , Lyon , Toulouse , Nice , Nantes , Strasbourg , Montpellier , Bordeaux , Lille , Rennes , Reims , Le Havre , Saint-Étienne , Toulon , Grenoble , Angers , Dijon , Brest , Nîmes, Le Mans , Aix-en-Provence , Clermont-Ferrand , Saint-Denis , Tours , Limoges , Villeurbanne , Amiens , Metz , Besançon , Perpignan , Orléans , Mulhouse , Caen , Boulogne-Billancourt , Rouen , Nancy , Argenteuil , Montreuil


Sponzorované odkazy

 


Android softwareAngličtinaAuto - motoBiologie+ZdravíČeský jazyk pravidlaChemieDějepisDownloadDům & zahradaFinanceFyzikaZeměpis-geografieGeometrieHryProgramy zdarmaJazykyKuchařkaMatematikaPro ŽenyPSČSeznamkySportVideoPřesný čas + počasí

home »  france  »  index

  Pravidla a podminky  Právní upozornění
Copyright © 2009-2017 geography.okhelp.cz All right reserved